Contact Mezbaan multi cuisine restaurant

Yan Jiang Road,
101 Hai Fan Hotel 2/F
Near Nan Fang Dasha Electronic Market
0086 - 020 - 80500056
0086 - 13825116041
Send us your feedback- We value your opinion
0086 - 020 - 80500056
0086 - 13825116041